Contact & colofon

Wil je meer informatie ontvangen over Places of Hope, heb je vragen of tips aan de organisatie? Of ben je zelf Landmaker en wil je jouw initiatief delen? Neem dan contact op via info@placesofhope.nu

Volg Places of Hope ook via:

   

Nieuwsbrief

Colofon

Deze tentoonstelling is tot stand gekomen in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Places of Hope is inhoudelijk uitgewerkt in een samenwerkingsverband van de Urban Futures Studio (UFS) van de Universiteit van Utrecht, Non-Fiction en Bright.

Curatoren: Maarten Hajer (UFS) en Michiel van Iersel (Non-Fiction)
In opdracht van: Stuurgroep Proeftuin Nederland van Morgen (BZK)
Projectleider: Hanna Lára Pálsdóttir (BZK)
Ateliermeester: Jandirk Hoekstra (H+N+S Landscape architects)
Onderzoek: Bright, Must & Urban Futures Studio

Productieleider tentoonstelling: Radna Rumping (Non-Fiction)
Productieleider programma: Renske Keijzer (Rho adviseurs)

Tentoonstellingsontwerp: Bright
Grafisch ontwerp: Koehorst in ’t Veld
Realisatie tentoonstelling: Artitude
Locatie: Hans-Paul van der Snee, Charles Renoult (De Kanselarij)

PR / sociale media: Menno Bakker (NARVIC)

Partners Places of Hope


De volgende personen en bedrijven zijn onmisbaar geweest bij realiseren van ‘Places of Hope’.

Urban Futures Studio: Chantal Campman, Chris ten Dam, Isabel Liedtke, Jesse Hoffman, Maarten Hajer, Peter Pelzer, Suzanne Potjer, Vanessa Timmer, Vivian Toemen, Wytske Versteeg.

Non-Fiction: Arif Kornweitz, Michiel van Iersel, Radna Rumping.

Bright: Gerjan Streng, Eva Gonzalez, Stephanie Ete, Susanna Scholten, Thijs van Spaandonk.

Rijksoverheid: David van Zelm van Eldik, Eileen Buiting, Elize de Kock, Hans Leeflang, Hanneke Mostert, Ingrid Roos, Marian Pil, Marit Brandhorst, Max van den Berg, Mirjam van der Elst, Onno van Sandick, Peter Heij, Rolien de Jong.

Stuurgroep Proeftuin Nederland van Morgen: Hans Tijl (ministerie BZK, voorzitter), Hanna Lára Pálsdóttir (ministerie BZK, secretaris), Harmen de Haas (gemeente Leeuwarden), Henk Deinum (gemeente Leeuwarden), Jaap Verhulst (ministerie EZK), Klaas Kielstra (provincie Fryslân), Peter Luimstra (gemeente Leeuwarden), Hanny Stijnen (provincie Fryslân) en Wieke Tas (ministerie EZK).

Betrokkenen bij atelier ‘Nieuwe Ruimte voor het Veen’: Auke Vogelzang (WetterSkip Fryslân), Gert Jan van den Born (Planbureau voor de Leefomgeving), Jan van Rijen (Wetterskip Fryslan), Jos Schouwenaars (Wetterskip Fryslan), Lenneke Buller (Stichting Beekdallandschap Koningsdiep), Paul Plambeck (Buro Sant en Co), Peter de Ruyter (Peter de Ruyter Landschapsarchitectuur), Theo Vogelenzang (Wageningen Economic Research), Wiebren van Stralen (Agricologie).

Betrokkenen bij atelier ‘Het Zelfbewuste Noorden’: Enno Zuidema (Enno Zuidema Stedebouw), Frank van Dam (Planbureau voor de Leefomgeving), Martijn Prins (DAAD Architects) Peter Veenstra (LOLA Landscape Architects), Simon Verbeeck (LOLA Landscape Architects), E&E Advies namen nog niet bekend

Andere personen en instellingen: Bauke Dirk Lodewijk (BDL projectmanagement), Diane Prins (gemeente Leeuwarden), Hans Paul van der Snee (Stichting De Nieuwe Kanselarij), Charles Renoult (Stichting De Nieuwe Kanselarij), Schilderscool, PTH Groep, Van der Wiel, Artitude, Roxanne Merrell, Michiel van Houten (KNAG), Oeds Westerhof (Leeuwarden Culturele Hoofdstad), Peter Heerema (Locus), Philine Krosse (Dutchess Design), Sebastiaan van Berkel (MUST), Wendy van Schie (WVS congress)

En in samenwerking met:

Albert Adema | Better Wetter | BNSP | Circulair Friesland | Circulaire Delta Regio’s | Cleantech Regio | College van Rijksadviseurs | Dark Sky | De Dijk is van Ons Allemaal | De Kanselarij | De Nieuwe Afsluitdijk | De Peinder Mieden | Dorpsmolen Reduzum | Duurzaam Ameland | Ecomunitypark | Eems-Dollard 2050 | Floriade Almere 2022 | Gebiedscoöperatie O-gen | Healthy Urban Living | Holwerd aan Zee | IBA Parkstad | Innovation Expo | It Nije Doarp | Kenin fan ‘e Greide | Klimaatactieve Regio’s | KNAG | Leeuwarden Culturele Hoofdstad | Lerend Netwerk Gezondheid en Ruimte | Marker Wadden | Provincie Gelderland | Programma naar een Rijke Waddenzee | Rho Adviseurs | Ring Ring | SADC | Samenwerkingsverband Noord Nederland | Sense of Place | Stimuleringsfonds |The Wise City | Urban Futures Studio | Wij Maken NL | Woudagemaal | WING | Pakhuis de Zwijger | Platform31 | Vereniging Deltametropool 

 

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring kan gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

1. Doel gegevens

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Places of Hope verzameld worden. Vertegenwoordiger van de media? Wanneer jij een vertegenwoordiger bent van de media, dan kan het zijn dat je bij ons op een mailinglijst staat. Dat is een excelbestand. Wanneer je een dergelijke mailing ontvangt en daar geen prijs meer op stelt, kun je dat dat via een reply mail aan ons melden. Dan verwijderen wij jou handmatig uit onze medialijst. Relatie van Places of Hope? Het kan ook zijn dat we jou in onze adressenlijst hebben voor het verzenden van een e-mail-nieuwsbrief. Mocht je dit niet op prijs stellen, dan kun je jezelf uitschrijven door onderin de nieuwsbrief op de link ‘afmelden’ of ‘uitschrijven’ te klikken.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Places of Hope, neem dan gerust contact op!

2.Analytics

De website van Places of Hope verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

3. Gegevens

De gegevens die Places of Hope ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v. adressenlijsten in excel en mail-adressen-lijsten in Mailchimp. De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

4. Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Places of Hope, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

5. Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.
De persoonsgegevens die door Places of Hope of door eerdergenoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord.

6. Jouw rechten

6.1. Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Places of Hope vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Places of Hope. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

6.2. Recht op rectificatie en overdracht
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Places of Hope. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Places of Hope opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Places of Hope al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

6.3. Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Places of Hope vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

6.4. Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Places of Hope niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

6.5. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat Places of Hope jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.
Het gebruik maken van deze rechten kan via menno@narvic.nl, onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id- bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

7. Belangen en plichten

Places of Hope verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk informeren over alles rondom de tentooonstelling www.placesofhope.nl. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Places of Hope de betreffende dienst niet aanbieden.
Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Places of Hope met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Places of Hope behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Places of Hope dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Places of Hope te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.