Audiotour, films en publicaties

Lees hier meer over bepaalde onderdelen van Places of Hope, zoals de Landmakers en de Ateliers. En bekijk en beluister bijzondere film- en geluidsfragmenten. 

 

Places of Hope Audio Tour

Luister naar Maarten Hajer en Michiel van Iersel, curatoren van Places of Hope, die met elkaar in gesprek gaan over de aanleiding van de tentoonstelling en met je door de museumzalen lopen. Onderweg vertellen ze over hun persoonlijke drijfveren en ervaringen bij het maken van de tentoonstelling.

 

 

Landmakers-krant

De zogenaamde Landmakers vormen de kern van Places of Hope. Het gaat om een selectie van circa dertig mensen die letterlijk en figuurlijk vorm geven aan de toekomst van Nederland. Speciaal voor de tentoonstelling is een Landmakers-krant gemaakt. Hierin lees je meer over de Landmakers, hun projecten en de manier waarop zij (samen)werken.

Maak bijvoorbeeld kennis met Klaas Sietse Spoelstra van het project ‘Kening fan ‘e Greide’ (Fries voor ‘Koning van het grasland’) of lees waarom Nienke Rixt Jukema zich er sterk voor maakt dat we de sterren weer kunnen zien.

Download de krant

Ontmoet de Landmakers

Publicatie atelier Zelfbewuste Noorden

In dit atelier hebben we de opgaven en de perspectieven onderzocht die op Noord Nederland afkomen, zat zijn: hoe kan de leefbaarheid worden gegarandeerd in tijden van krimp en vergrijzing? Hoe kan het Noorden zijn economische potenties benutten? Wat kan inzetten op lokale kracht op de energievoorziening betekenen? En hoe kan het Noorden zich voorbereiden op klimaatverandering? De hoopvolle perspectieven waarop we tijdens onze reis zijn gestuit hebben we bijeen gebracht. Ter inspiratie van de plannen en processen die op tal van plekken in het Noorden aan de orde zijn en om zin te krijgen in de toekomst!

Download hier de publicatie "1001 tuinen van duurzaamheid"

 

Publicatie atelier Toekomst veenweide Fryslân

Door middel van ontwerpend onderzoek levert Places of Hope een bijdrage aan actuele discussies. Binnen twee ateliers werkten (lanschaps)architectsen samen met experts en lokale betrokkenen aan aan toekomstperspectieven voor het Friese veenweide gebied en ‘Het zelfbewuste Noorden’.

In het het Atelier Toekomst veenweide Fryslân is gekeken of op basis van een duurzaam watersysteem in het licht van de klimaatverandering er in het Friese Lage Midden ook op langere termijn rendabele vormen van agrarisch landgebruik mogelijk zijn. Het antwoord is een volmondig ja. Ook in een natter en waterrijker Fries veenweidegebied valt prima te boeren laat het ontwerp- en onderzoeksteam zien.

Lees hier de publicatie '‘Weerbaarder, guller en attractiever’

 

Cinema of Hope

Science Fiction films zitten vol beelden van onze toekomst. Places of Hope vroeg SciFi specialist Dan Hassler-Forest een compilatie te maken van de voorstellingen van de stedelijke samenleving in Science Fiction films.

Hoe zien de steden er straks uit? Hoe verplaatsen we ons: horizontaal of straks ook verticaal? Hoe wonen we? Maar ook: functioneert de stad altijd of loopt die ook wel eens vast? Hoe nemen we besluiten? Wordt er ook gefeest en gedanst? En zijn er ook plekken of momenten van hoop in SciFi? In 10 minuten komen maar liefst 78 films langs. Een extravaganza!

Handout tentoonstelling

Om je bezoek aan de tentoonstelling nog gemakkelijker te maken hebben we een handout gemaakt, deze kun je natuurlijk ook meenemen bij de tentoonstelling zelf, maar wil je je nog heel goed voorbereiden of hem nog eens digitaal nalaezen, dan kun je deze hier downloaden:

Download Nederlandse Handout

Download Engelse Handout

 

 

Het toegankelijkheidslabel van Placesofhope. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.