University of Hope

Klik hier voor het programma van de University of Hope.

In en rondom de Kanselarij in Leeuwarden vinden er gedurende acht maanden allerlei activiteiten in het kader van Places of Hope plaats. Het auditorium vormt het toneel voor een maandelijkse 'University of Hope'. Bijzondere gasten gaan met elkaar en het publiek in gesprek over actuele onderwerpen, van lezingen van politici en wetenschappers tot discussies over de gevolgen van bevolkingskrimp of klimaatverandering voor (Noord) Nederland.

Lees hieronder meer over de voorbije bijeenkomsten en kijk onder Nieuws of Programma voor de volgende editie van de University of Hope.

 

Dinsdag 13 november

#8 - Regio en rijk in gesprek over toekomst Friese veenweidegebied

Met o.a. Peter de Ruyter, Lenneke Büller, Jaap Formsma, Bouwe Bakker en Wieke Tas

Dat er wat moet veranderen in het Friese veenweidegebied, daar waren alle aanwezigen het wel over eens. Maar hoe? Daarover bleek nog veel onzekerheid en verschilden de meningen. Op dinsdag 13 november vond de tweede bijeenkomst plaats van Places of Hope over de toekomst van de veenweide.

Lees hier het verslag van de University of Hope #8

 

Maandag 5 november

#7 - Visie op verstedelijking

met o.a. Robert Dijksterhuis, Paul Gerretsen, Adri Duivestijen, Maarten Hajer en Bettina Bock

Hoe ziet de Wijk van de Toekomst eruit? Hoe maken we die niet alleen energieneutraal, maar ook mooier, gezonder en leefbaarder? Die vragen kwamen al aan bod tijdens de vijfde aflevering van de University of Hope. De zevende editie, op 5 november 2018, was het vervolg. Welke visie hebben we nodig? Wat is de benodigde strategie? En wie heeft welke rol: wat doet het Rijk, en wat doen lagere overheden?

Lees hier het veslag van de University of Hope #7

 

Vrijdag 19 oktober

#6 - De toekomst van mobiliteit

Met o.a. Peter Pelzer, Maarten Hajer, Daniëlle Snellen en Shyreen Shaib.

Tijdens deze aflevering van University of Hope neemt Peter Pelzer, universitair docent stedelijke toekomsten en planologie aan de Universiteit Utrecht, ons mee naar 2050. Ons mobiliteitsgedrag zal er in 2050 anders uitzien, zoveel is zeker. Maar wat verandert er dan? Gaan we massaal in zelfrijdende auto’s rijden die op afroep beschikbaar zijn? Zet de trek naar de stad door of gaan mensen de rust van het platteland weer waarderen? En komt die hyperloop er, waardoor je binnen een kwartiertje van Leeuwarden in Maastricht bent? Allemaal vragen die zonder glazen bol niet te beantwoorden zijn.

Lees hier het verslag van de University of Hope #6

 

Donderdag 13 september

#5 - Verstedelijking

Met o.a. Maarten Hajer, Thijs van Spaandonk, Peter Luimstra, Leon Borlée en aansluitend een bijdrage met boekpresentaties van de gemeente Leeuwarden.

In deze University of Hope richten we ons op de verstedelijking van Nederland. Nederland staat voor grote opgaven: de bouw van een miljoen huizen, het nakomen van klimaatafspraken. Wat betekent dat voor de verstedelijking? Ligt de toekomst eigenlijk in de stad? Hoe maken we plekken waar we in de toekomst graag wonen en werken? Is een gezond stedelijk leven voor iedereen haalbaar? Hoe ziet de wijk van de toekomst er uit?

Lees hier het verslag van de University of Hope #5

Lees hier het interview met Thijs van Spaandonk

 

Vrijdag 13 juli

#4 - Duurzame-Energie-Democratie

Met o.a. Maarten Hajer, Jesse Hoffman, Bouwe de Boer, Luc van Tiggelen, Hans van der Werf, Vera Pieterman, Thomas Ietswaart en Michel Hendriks

Tijdens deze aflevering van University of Hope stellen we de vraag: hoe kunnen we een post-fossiel democratie vormgeven? We halen op wat er nu al gebeurd in het binnen- en buiteland en bespreken modellen, kansen en risico’s en vereisten voor financiering en wat er van de overheid wordt gevraagd. Aan het woord komen Friese Landmakers, sleutelfiguren in de Friese energietransitie en betrokkenen vanuit gemeentes, provincie en de Rijksoverheid. We gaan met elkaar in debat over de mogelijkheden en benodigdheden voor het delen van eigenaarschap en welke nieuwe samenwerking dit vraagt. We sluiten af met een discussie over de concrete acties, de rol van de overheid, mogelijke financieringsvormen en hoe ontwerpprocessen meer toekomstgericht kunnen worden gemaakt.

Lees hier het verslag van de University of Hope #4

Bekijk hier het beeldverslag van de University of hope #4

 

Vrijdag 22 juni

#3 - Zelfbewust Noord-Nederland

Met o.a. David van Zelm van Eldik, Peter Nicolai, Enno Zuidema, Jelmer Pijlman, Peter Veenstra, Maarten Hajer, Daan Zandbelt, Gert de Roo, Bettina Bock en Herwil van Gelder

In het atelier ‘Zelfbewust Noord Nederland’ onderzoeken we wat het Noorden (Friesland, Groningen en Drenthe) zijn inwoners, ondernemers, toeristen en nieuwkomers als omgeving voor vestiging of verblijf te bieden heeft. En we schetsen beelden van wat de grote opgaven op gebied van demografie, economie, energie en klimaat die op het Noorden afkomen voor de kwaliteiten van het Noorden als leefomgeving kunnen betekenen. Zouden die zo worden aangepakt, dat de gemeenschappen, de landschappen en de karakteristieken die het Noorden zijn krachtige imago geven er versterkt uit tevoorschijn komen? De uitkomsten van het atelier kunnen worden ingezet bij het ontwikkelen van toekomstperspectieven en omgevingsvisies op nationale, provinciale, regionale en lokale schaal.

​Lees hier het verslag van University of Hope #3

 

Vrijdag 25 mei

#2 - Perspectief voor dalend Nederland

Met o.a. David van Zelm van Eldik, Peter de Ruyter, Paul Plambeck, Gert Jan vd Born, Maarten Hajer, Jan van Weperen, Marten Dijkstra, Jan Kleefstra, Wieke Tas, Hanna Lára Pálsdóttir, Douwe Jonkers en Saskia Ferf Jentink

Naar aanleiding van de presentatie van het resultaat van het atelier 'Naar een nieuwe aanpak voor het veen het Lage Midden van Fryslân’ spraken we tijdens deze aflevering van University of Hope over antwoord op de vraag hoe het verder moet met de veengebieden in Nederland. In Friesland, maar ook in Holland en Utrecht is de problematiek rond het veen (bodemdaling, CO2-uitstoot, waterproblematiek, landschapspijn) nijpend. Aan allerlei tafels wordt inmiddels druk naar oplossingen gezocht. In het veen-atelier van Places of Hope is de opgave in het licht van de lange termijn (2050) geplaatst en is een perspectief geschetst vanuit de samenhang der dingen.

Lees hier het verslag van University of Hope #2

 

Donderdag 19 april

#1 - Voorbij Participatie: duurzame democratie

Met o.a. Suzanne Potjer, Maarten Hajer, Erik Pool, Boudewijn Steur en Jurjen van der Weg.

In de eerste editie van de University of Hope stond een ‘duurzame democratie’ centraal. De deelnemers wilden voorbij het idee van ‘participatie’ gaan (ofwel, hoe overheden burgers laten ‘meedoen’), en juist andersom gaan kijken hoe overheden kunnen aansluiten bij burgers, en al hun bewegingen en activiteiten. Hoe kunnen overheden bijvoorbeeld verbindingen leggen metbestaande initiatieven? En hoe kunnen ze omgaan met conflict en (fel) protest?

Lees hier het verslag van University of Hope #1

 

 

Foto: Binne Louw Katsma

Het toegankelijkheidslabel van Placesofhope. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.